Der er 30. oktober 2014 fremsat lovforslag om afskaffelse af registreringsafgiften for taxier, limousiner og sygetransportbiler, sådan at alle personbiler til erhvervsmæssig persontransport er fritaget for registreringsafgift. Som konsekvens heraf afskaffes tillige reglerne om frikørsel af taxier og limousiner, sådan at der fremover skal betales registreringsafgift ved videresalg af taxier og limousiner.

limosine  taxa1

De løbende afgifter omlægges for biler til offentlig servicetrafik. det vil sige at alle kørselstyper fremover er fritaget for vægt- og ejerafgift, og der betales dobbelt udligningsafgift for dieselbiler.  Lovforslaget foreslås vedtaget med virkning pr. 1. januar 2015. Vi er sikre på, at denne regelforenkling er vel ment, men også at den i en overgangsperiode vil skabe problemer i forhold til overgangen til anden anvendelse, eksportgodtgørelse m.v.

I efteråret har SKAT meddelt, at der sker ændringer i administrationen af registreringsafgift på to punkter.

SKAT stiller i perioden 1. november 2014 til og med 31. januar 2015 krav om udvidet registreringssyn for alle køretøjer før udbetaling af eksportgodtgørelse. Godtgørelsesreglen siger, at køretøjet skal være synsklart og eksporteres ud af landet, før man kan få eksportgodtgørelsen.

skat

Baggrunden for den midlertidige stramning i administrationen hos SKAT er at imødegå misbrug af reglerne. Hvis man er så uheldig, at man som registreret virksomhed har indberettet en eksportgodtgørelse, for hvilken man ikke kan fremvise synsrapport, vil afgiften blive efteropkrævet med en betalingsfrist på 14 dage. SKAT har generelt oplyst, at virksomheder, der eksporterer nye biler, ikke er omfattet af det udvidede registreringssyn.

SKAT har endvidere strammet procedurerne ved import af brugte køretøjer. Hvis et køretøj importeres fra et EU- eller et EØS-land, skal nummerpladeoperatøren inddrage den udenlandske registreringsattest og sende den til SKAT, efter at indregistreringen i Danmark har fundet sted. Hvis et køretøj derimod importeres fra et land uden for EU/EØS-landene, skal den udenlandske registreringsattest sendes til SKATs motorcenter i Aalborg, og man skal have modtaget kvittering herfor, inden indregistrering på danske nummerplader må finde sted. Vi anbefaler, at man som nummerpladeoperatør overholder retningslinjerne, da man ellers i værste fald kan risikere at miste sin autorisation.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *